JLinX – Blog

Weblog von Jan Linxweiler

How to Search in Documents under Linux

Filed under: Linux — Jannis at 3:48 pm on Monday, November 26, 2007

grep -rin "search pattern" .

(r) recursiv

(i) ignore case

(n) line number

How to Install Northwind on SQL Express

Filed under: .NET,Development — Jannis at 9:42 am on Saturday, November 24, 2007
  • Download Northwind sample database
  • Navigate to: C:\SQL Server Sample Databases
  • Run: osql -E -S computerName\SqlExpress -i instnwnd.sql

How to Install Java 6 on Ubutu Feisty via Multiverse

Filed under: Linux — Jannis at 10:50 am on Thursday, November 22, 2007
  • Get and Install Java: sudo apt-get install sun-java6-jdk
  • Make Java 6 default: sudo update-alternatives – -config java
  • Edit sudo vi /etc/jvm the first entry should point to your JDK
    /usr/lib/jvm/java-6-sun

Install NetBeans:

  • sudo sh netbeans-5_5_1-linux.bin

100 Jahre Astrid Lindgreen

Filed under: Ohne Kategorie — Jannis at 1:49 pm on Wednesday, November 14, 2007

Heute wäre Astrid Lindgrend 100. Geburtstag!

 

Här kommer Pippi Långstrump
tjolahopp tjolahej tjolahoppsansa.
Här kommer Pippi Långstrump
Här kommer faktiskt jag.
Har du sett min apa
min lilla söta lilla apa.
Har du sett herr Nilsson
ja, för han heter faktiskt så.
Har du sett min villa
min villa villekulla villa,
vill och vill du veta
varför villan heter så?
För där bor ju Pippi Långstrump
tjolahopp tjolahej tjolahoppsansa.
där bor ju Pippi Långstrump
ja, där bor faktiskt jag.
Det är inte illa
jag har ju apa häst och villa
En kappsäck full med pengar
är ju också bra att ha.
Kom nu alla vänner
varenda kotte som jag känner
nu ska vi leva loppan
tjolahej tjolahoppsan sa.
För här kommer Pippi Långstrump
tjolahopp tjolahej tjolahoppsansa.
Här kommer Pippi Långstrump
Här kommer faktiskt jag.